Betingelser for leje og afbestilling af Spejderhytten Skovbrynet

Området og hytterne skulle være helt klar og i orden til jer, når I ankommer, og vi forventer, at I forlader det i mindst samme stand, som I modtog det i.  Vedligeholdelsen af Skovbrynet varetages af frivillig arbejdskraft, og overskuddet af driften kommer ubeskåret Det Danske Spejderkorps til gavn – og støtter dermed aktiviteterne for vore unge medlemmer.

Såfremt I finder mangler ved modtagelsen, bedes dette venligst noteret på side 2 af velkomst brevet som i modtager ca 8 dage før lejemålet begynder. Hvis der er tale om større fejl og mangler, så kontaktes hyttevagten på telefon 2145 1759.

Inden Skovbrynet forlades bedes I ligeledes afkrydse listen som er på velkomstbrevet, efterhånden som I kontrollerer om de enkelte punkter er udført og i orden. Er der punkter der ikke er udført, vil dette ske for lejers regning.

Når lejen er indbetalt vil I ca. 8 dage før lejemålets begyndelse, modtage kode til Skovbrynets nøgleboks pr. E-mail. Nøgleboksen er placeret ved køkkendøren under halvtaget.

AFBESTILLING: mere end 4 uger før lejemålets begyndelse fortabes kun depositum. Senere end 4 uger før lejemålets begyndelse betales fuld leje.

Reservationen er først endelig, når 1 eksemplar af kontrakten er returneret til udlejer underskrevet af ansvarlig leder inden 7 dage fra kontraktdato, samt depositum er tilgået udlejer.