Top banner

Praktiske oplysninger:

Adresse:        Ørsbjerg skovvej 21, 5560 Aarup, telefon 64 49 13 26

 

Afrejse:        Ved afrejse skal der foretages oprydning og rengøring. Hvis der er bestilt
                   
rengøring, skal der foretages oprydning som beskrevet i det velkomstbrev i
                    modtager med nøglekoder ca. 8 dage før lejemålet begynder. Manglende
                    oprydning og rengøring vil blive faktureret lejer, og modregnet i depositum

Affaldssortering:          

                     I køkkenet findes 3 skraldespande, en med blå poser (60 l.) og en med                          hvide poser (60 l.) samt en hvid affaldsbeholder

 I skraldespand med blå poser må følgende kommes i:

 •     Madrester

 •     Køkkenrulle og pizzabakker

 •     Juice- og mælkekartoner

 •     Tandpastatuber

 •     Sod og aske (skal være koldt og indpakket)

 •     Støvsugerposer /-indhold (skal være i lukkede poser)

 •     Bleer og hygiejnebind

                         Alt pap og papir, der har været i berøring med madvarer er restaffald og                       kan ikke genbruges - derfor hører til det til restaffald.

                      Denne tømmes i de store affaldscontainere i skuret mærket                                         Dagrenovation

 I skraldespand med hvide poser må følgende kommes i:

 •     Dåser og andet metal

 •     Metallåg og kapsler

 •     Øl- og sodavandsdåser

 •     Foliebakker, flasker og glas

 •     Syltetøjsglas og konservesglas

 •     Plastemballage

 •     Dunke og yoghurtbægere

 •     Plastlåg

                          Denne tømmes i container i skuret mærket Metal, glas og hård plast

 I hvid affaldsbeholder må følgende kommes i:

 •     Papir, avis og reklame

 •     Magasiner, ugeblade og tegneserier

 •     Kuverter, Breve og plastlommer

 •     Plastpose, bæreposer og plastfolie

 •     Boblefolie, pap og karton

                         Denne tømmes i container i skuret mærket med Pap, papir og plastfolie

         

Betjeningsvejledninger: Til alle maskiner på Skovbrynet ligger der en
                    komplet betjeningsvejledning i depotrummet ved køkkenet i
                    
Stuehuset. Korte instruktioner er ophængt ved de enkelte maskiner

 

Brand:          Der er brandalarmer i alle soverum. Flugtvejsplaner er 
                    placeret følgende steder:

-         I Stuehuset på tavle i spisestuen samt i lederværelse og sovesal.

-         I Længen på brandskabe på gangen.

-         I Tilbygningen ved indgangsdøren

-         I Blokhytten ved indgangsdøren

-         Kopi er også placeret her i mappen. Virker en brandalarm ikke, så venligst noter
          dette på eftersynsrapporten.

 

Brandmateriel: Der er følgende brandmateriel tilstede på Skovbrynet

-         I Stuehuset er der et brandtæppe og pulverslukker i
         
køkkenet, samt brandslukker i mellemgangen på 1. sal

-         I Længen er der 2 brandskabe med vandslange. De
                          
er placeret ved indgangsdøren og ved Skolestuen.

-         I Tilbygningen er der brandskab med vandslange ved indgangsdøren.

-         I Blokhytten er brandtæppe placeret i køkkenet.

-         I Skuret ved Stuehuset er der branddaskere som skal bruges når der er bål eller
                        anden brug af åben ild på området.

 

Bustransport: Willemoes busser, Assens, telefon 64 71 29 10

 

EL måler:       El måler er placeret i mellemgangen mellem Tilbygningen og
                      Længen. Skal kun aflæses ved leje af Tilbygningen.

 

El skabe:       Er placeret følgende steder på skovbrynet

-         I Stuehuset på 1. sal i lederværelset forsyner Stuehuset

-         I kælderen i Længen forsyner Længen og Blokhytten

-         I mellemgangen mellem Tilbygningen og Længen forsyner Tilbygningen.

           Ved problemer med lys i Længen, kontaktes hyttevagten.

 

Førstehjælp: Der forefindes førstehjælpskasse i køkkenet. Er der mangler,
                    
så venligst noter dette på eftersynsrapporten i efterlader på Skovbrynet.

 

Hyttevagt:    Hyttevagten træffes på telefon 21 45 17 59. Hyttevagten kan

                       hjælpe med et akut opståede problem. Husk at kontakte

                       hyttevagten før i eventuelt tilkalder en reparatør

 

Indkøb:      - Super Best, Bredgade 44, 5560 Aarup. Telefon 64 43 12 59.

                   - Super Brugsen med bager, Gl. Odensevej 3, 5591 Gelsted. Telefon 64 49
                     11 21

                   - Rema 1000, Korsgade 6, 5560 Aarup. Telefon 63 43 00 87

                   - Brugsen i Etterup, Gl. Hovedvej 52, Grønnemose, 5560 Aarup. Telefon 64
                     43 13 22

 

Internet:       Findes overalt på Skovbrynet. Kode er i velkomstbrev

 

Komfur:        Vær lidt tålmodig når det skal tændes. Gassen står lang fra Køkkenet. Læs
                     instruktion på væggen

 

Kort:              Geodætisk Institut 4 cm-kort: 1312 IV NV ÅRUP

 

Køkken:         I Stuehuset indeholder følgende:
                      - Kogeø med 6 gasblus.
                      - Industriovn, Dankok.
                      - 
Opvaskemaskine Opvask 1 - 4 min. 
                      - Stor og lille kaffemaskine
                      - Mikroovn, Elkedel og Foodprocessor.
                      - 2 køleskabe og stor skabsfryser
                      - Service og Bestik til 100 personer
                      - Gryder og pander
                      - Skåle og serveringsfade.

 

Lægevagt:     Se opslag ved telefonen.

 

Medbringes: Alle der overnatter i hytten skal medbringe lagen, både for at beskytte
                     madrasserne, men også for at sikre behagelig søvn, idet madrasbetrækket
                     er latex og svedafvisende.

 

Mobildækning: Området omkring Skovbrynet har dårlig mobildækning. Det bedste signal
                        får i ved flagstangen midt på grunden mellem hytterne

 

Naboer:         Vis hensyn til vores naboer. Høj musik for åbne vinduer er ikke tilladt efter
                      kl. 24.

Oprydning:   Er der bestilt rengøring skal oprydning foretages som beskrevet i
                     velkomstbrevet og i hyttemappen placeret i køkkenet på Skovbrynet. Er
                     oprydning ikke udført tilfredsstillende vil dette blive udført for lejers regning

 

Rengøring:   Rengøringsinstruktionen skal følges, som beskrevet i hyttemappen for
                     Skovbrynet, som er placeret i køkkenet, og underskrives af
                     ansvarshavende. Er rengøringen ikke tilfredsstillende vil dette blive
                     foretaget for lejers regning. Der er alle nødvendige rengøringsmidler og
                     redskaber tilstede.

 Rengøringsmateriel: Dette forefindes 3 steder på Skovbrynet.

-         I Stuehuset i depotet ved toiletterne.

-         I Længen i skabet ved indgangsdøren. 

-         I Blokhytten i køkkenet.

 

Rygning:        Det er ikke tilladt at ryge indendørs. Beholdere til cigaretskod skal
                      benyttes. Beholderne skal tømmes inden afrejse. Beholderne findes ved
                      indgangsdørene til hytterne. Brug af åben ild uden for bålsteder er ikke
                      tilladt.

 

Sikkerhed: Læs brugsanvisninger grundigt inden I bruger nogle af maskinerne. Der er
                  Leverandørbrugsanvisninger på
opvaskemiddel til opvaskemaskinen samt
                  rengøringsmidlerne.

 Skovene:     Ørsbjerg skov hører under Wedellsborg skovdistrikt. Aftale om benyttelse                      af skoven kan ske på telefon 86 96 14 00. Skovfoged Kim Bech                                      [email protected], mobil 20 47 27 25

 Telefon:        Der er telefon i hytten som er spærret til 10 numre. Se listen på 
                     opslagstavlen ved telefonen.

 

Udlejer:        Jacob Bogh Nielsen, Grønlandsvej 21, 7100 Vejle Telefon 28458700
                     E-mail: [email protected]

Varme:          Læs nærmere herom på i Hyttemappen der findes på Skovbrynet.

  

 Vi håber I får et godt ophold på SKOVBRYNET