Top banner

Det til Spejdergården SKOVBRYNET hørende terræn består af 2 store arealer på henholdsvis 55.000 m2 og 36.000 m2. Den største grund er stærkt kuperet og delvis beplantet med skov. På denne grund ligger også lejrens 3 bygninger. Den anden grund er ved beplantning delt op i mindre afsnit - en velegnet lejrplads, som med sine 36.000 m2 kan rumme en anselig lejr - eller flere tropslejre. Der forefindes vand, el og internetforbindelse på begge lejrpladser.

Spejdergården Skovbrynet ligger i et meget naturskønt område med etablerede naturstier.

I samarbejde med Assens kommune har Det Danske Spejderkorps etableret en naturrejsnings-plan for at få lyngområderne tilbage. Der er derfor udsat noget højlandskvæg på et ryddet område ved siden af hytten. På kanten af dette åbne område er samtidig etableret en ny shelter med bålplads, som frit kan benyttes efter "Først til mølle" princippet.

Området udgør en del af Brænde Å dalen, der star som et af de smukkeste og mest varierede områder på Fyn. Naturstyrelsens kort over området findes ved den offentlige P-plads ved siden af Skovbrynet. Folderen kan du også hente som PDF fil her.

Kort: Geodætisk Institut 4 cm-kort = 1312 IV NV ÅRUP - Download 4-cm kort i A4 med Skovbrynet i centrum

BEMÆRK: HVIS I ØNSKER AT LAVE LØB OG AKTIVITETER I SKOVENE OMKRING SKOVBRYNET OG HYLKEDAM, SKAL DER INDHENTES TILLADELSE TIL DETTE.

Herunder findes to kort som viser arealer der tilhører Favrskov Gods. Tilladelse til aktiviteter indenfor de med gult markerede felter, skal indhentes hos godskontoret på Favrskov Gods. 

Kort over Favrskovs arealer omkring Skovbrynet

Kort over Favrskovs arealer omkring Håre Bjerge

Vi håber I må få et godt ophold på Spejdergården Skovbrynet.

4-cm kort Skovbrynet Skovbrynet matrikelkort 2014 luftfoto